Βελτιστοποίηση Πανεπιστημιακών Διαδικασιών μέσω Έξυπνου Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών και Ψηφιακής Διαπίστευσης Φοιτητών

Στόχοι

Ο στόχος του συγκεκριμένου πιλότου, ο οποίος θα εφαρμοστεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), είναι να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και να διευκολύνει την επικύρωση και επαλήθευση των δεξιοτήτων των προπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, ο πιλότος στοχεύει στα εξής:

  • Παροχή συστάσεων για τον επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων μαθημάτων και κατ’ επέκταση ολόκληρου του προγράμματος σπουδών.
  • Αναγνώριση των ικανοτήτων και της εμπειρίας των φοιτητών μέσω της χρήσης ενός αξιόπιστου, αμετάβλητου και ασφαλούς blockchain.

Ενδιαφερόμενα μέρη

Οι χρήστες που συμμετέχουν στον πιλότο είναι οι ακόλουθοι:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές: Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να επιλέξουν μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους φοιτητές να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και να λάβουν αποφάσεις (π.χ. για την επιλογή μαθημάτων) ώστε να εξελιχθούν και να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Μέσω του QualiChain, οι φοιτητές θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες και συστάσεις ώστε να παίρνουν τις καλύτερες για αυτούς αποφάσεις.
  • Διδακτορικοί φοιτητές: Οι διδακτορικοί φοιτητές, πέρα από έρευνα, μπορεί να κάνουν διαλέξεις, να διορθώνουν διαγωνίσματα και γενικότερα να συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέσω του QualiChain οι καθηγητές θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δουλειά των διδακτορικών φοιτητών και να τους απονείμουν smart badges που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν το προφίλ τους στο QualiChain, αλλά και να αποδείξουν την εμπειρία τους όσον αφορά στη διδασκαλία.
  • Καθηγητές: Κάθε καθηγητής της σχολής ΗΜΜΥ διδάσκει κυρίως μαθήματα που ανήκουν σε έναν θεματικό τομέα (π.χ. λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών). Δεδομένου ότι οι τομείς αυτοί εξελίσσονται ραγδαία, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αλλάζει ώστε να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι καθηγητές πρέπει να εντοπίζουν μόνοι τους τις εξελίξεις στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για να εκσυγχρονίσουν τα μαθήματά τους. Το QualiChain θα παρέχει στους καθηγητές εργαλεία ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων, ώστε να εκσυγχρονίζουν τα μαθήματα που διδάσκουν.
  • Σχολή ΗΜΜΥ: Μέσω της πλατφόρμας QualiChain, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα μπορέσει να εντοπίσει τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και συνεπώς να εκσυγχρονίσει το πρόγραμμα σπουδών της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών της, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του κύρους της.

Σενάριο

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό Intelligent Profiling του QualiChain ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους profile στην πλατφόρμα. Οι καθηγητές μπορούν να απονείμουν smart badges στους προπτυχιακούς φοιτητές ώστε να τους επιβραβεύουν για την απόδοσή τους, ενώ και οι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να λάβουν smart badges για τη συνεισφορά τους σε μαθήματα. Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό των μαθημάτων, ο κάθε καθηγητής θα εισάγει στη βάση δεδομένων του QualiChain πληροφορίες για τα μαθήματά του. Το QualiChain αντλεί δεδομένα τόσο από τη βάση δεδομένων του όσο και από το Διαδίκτυο και παράγει αναλύσεις που οι καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν, προκειμένου να τροποποιήσουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους. Ύστερα από την τροποποίηση, το μάθημα αποθηκεύεται στο QualiChain και οι προτάσεις που παρέχει το σύστημα ενημερώνονται σύμφωνα με τις δεξιότητες και γνώσεις που καλύφθηκαν από το συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το QualiChain Career Advisor για να λάβουν εξατομικευμένες προτάσεις ως προς τα μαθήματα της σχολής.